dilekcebul.com | Türkçe Dilekçe Arşivi Test Yayınında!

MENÜ

Arz Etmek İle Rica Etmek Arasındaki Fark Nedir?

211634 Kez Görüntülendi

Arz Etmek İle Rica Etmek Arasındaki Fark Nedir?

Dilekçelerin son bölümünde iki adet ibare bulunmaktadır. Bunlar “arz ederim” ve “rica ederim” kelime gruplarıdır. Ancak çoğu zaman bu kelime gruplarının ne zaman kullanılması gerektiği konusunda sorun yaşıyoruz. Ancak oldukça basit bir şekilde bu iki kelime grubu arasındaki farkı ayırt edilebilmektedir. Yazımızda dilekçelerin ya da resmi yazıların sonunda yer alan bu kelime gruplarının ayırt edilmesi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Ne Zaman Arz Edilir?

Dilekçe veya resmi yazışmalarda bildirim yapılacak makam üst makam ise bu tür bir dilekçe veya resmi yazışmanın sonunda “arz ederim” yer almalıdır. Bu hususu örnek ile açıklayacak olursak; bir öğrencinin öğretmene yazacağı ya da bir öğretmenin okul müdürüne yazacağı dilekçe ya da resmi yazı sonunda “arz ederim” kullanılmalıdır.

Ne Zaman Rica Edilir?

Dilekçe veya resmi yazışmalarda bildirim yapılacak makam alt makam ise bu tür bir dilekçe veya resmi yazışmanın sonunda “rica ederim” yer almalıdır. Bu hususu örnek ile açıklayacak olursak; bir okul müdürünün öğretmene yazacağı ya da bir öğretmenin öğrencisine yazacağı dilekçe ya da resmi yazı sonunda “rica ederim” kullanılmalıdır.

Arz ve Ricanın Aynı Anda Kullanılması Mümkün Müdür?

Arz etmek ve rica etmek kelime gruplarının arasıdaki farkları ve hangi kelime grubunun neye göre kullanılacağı konusundan yukarıda bahsettik. Bu bölümde ise arz etmek ile rica etmek kavramlarının aynı anda kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin detayları inceleyeceğiz.

Resmi yazışma veya dilekçeler her zaman ast veya üst makama yazılmamaktadır. Bazı durumlarda denk olan makamlarda bu tür yazışma veya dilekçeleri kullanmaktadır. İşte böyle bir durumda, birbirine denk makamların yazışmaları sonunda ise “arz/rica ederim” veya “rica/arz ederim” kelime grupları birlikte kullanılmaktadır. Bu hususu örnek ile açıklayacak olursak; bir öğretmenin diğer bir öğretmene yazacağı ya da bir okul müdürünün başka bir okul müdürüne yazacağı dilekçe ya da resmi yazı sonunda “arz/rica ederim” ya da “rica/arz ederim” kelime grupları kullanılmalıdır.

Sonuç olarak, resmi yazışma veya dilekçeleri inceleyecek olursak, makamların birbirine yazdıkları yazılarda kullandıkları kelime gruplarının, üst ve alt ilişkisine göre düzenlendiğini fark edebiliriz. Arz mı edilir, rica mı edilir diye bir soru ile karşılaştığımız zaman, bu nedenle her iki cevap da verilebilir diyebiliriz. Bu tür soruların cevabı ise alt ve üst ilişkisine göre ve yazımızdaki detaylara göre farklılık gösterecektir.