dilekcebul.com | Türkçe Dilekçe Arşivi Test Yayınında!

MENÜ

Askerlik Tecili İçin Örnek Dilekçe

43443 Kez Görüntülendi

Askerlik Tecili İçin Örnek Dilekçe

Askerlik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her Türk erkeğinin 21.06.1927 tarihinde yürürlüğe giren 1111 numaralı Askerlik Kanunu’na göre, kanunda belirlenen haller dışında, yerine getirmeye mecbur olduğu vatani bir görev olarak tanımlanmaktadır.

Bu kanunda askerlik çağı, her erkeğin esas nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir sene sürer. Bu süre Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum, Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla 5 yıla kadar uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Askerlik hizmeti günümüz mevcut durum ve şartlarına göre 21 yaşını doldurmuş her erkek birey için geçerlidir ve süreleri kişinin eğitim seviyesine göre farklılık göstermektedir.

Askerlik işlemi eğitim gibi bazı nedenlerden dolayı ertelenebilmektedir. Bu işlem askerlik tecili olarak bilinmektedir. Askerlik tecilini genel olarak öğrenciler kullanıyor olsa da herkesin kendi durumuna göre askerliğini tecil ettirme hakkı bulunmaktadır ve belirli durumlar doğrultusunda bu haklarını kullanabilmektedirler.

Askerlik Tecili İçin Gerekli Yaş Şartları

Askerlik tecil işlemi kişinin eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. Lise ve üniversite okuyanlar 29 yaşına kadar, yüksek lisans veya doktora eğitimi görenler ise 35 yaşına kadar askerliğini tecil ettirebilirler.

Öğrencilerin Askerlik Tecil İşlemleri

Mevcut durumda bir okul okuyan kişilerin tecil işlemleri, okudukları okullar tarafından ilgili Askerlik Şubelerine direkt yapılmaktadır. Bu durumdaki kişilerin tecil işlemi için askerlik şubelerine gitmelerine gerek yoktur. Ancak okuyan her öğrencinin bu durumu e-devlet (turkiye.gov.tr) aracılığı ile kontrol etmesi daha yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçecektir.

Açık Öğretim Öğrencilerinin Askerlik Tecil İşlemleri

İlk üniversite olarak okuyan açık öğretim öğrencileri askerlik tecil işlemleri için açık öğretim bürolarından aldıkları öğrenci belgesi ile askerlik şubesine bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Açık öğretimde ikinci üniversite olarak okuyan öğrencilerin okudukları ilk üniversite nedeni ile tecil hakkı bulunmaktadır, ikinci üniversite olarak okunan açık öğretim kişiye herhangi bir tecil hakkı kazandırmamaktadır.

Askerlik Tecil Süreleri

Lise ve üniversite eğitimi görenler 29 yaşına kadar 2 yıl süre ile,

Yüksek lisans veya doktora yapanlar 35 yaşına kadar 3 yıl süre ile,

Abisi veya kardeşi askerlik yapanlar, kardeşlerinin veya abilerinin askerlikleri bitinceye kadar,

Fazla kiloları olan bireyler bir sonraki yıl yapılacak olan kontrole kadar,

Yurt dışında çalışma ve oturma iznine sahip bireylerin belgeleri ile bulundukları konsolosluğa başvuru yaparak 38 yaşına kadar,

Yükseköğrenim mezunu olup da, çalıştıkları yurt içi ve yurt dışında bilimsel çalışmalar, dünya ölçüsünde yenilik ve ilerleme yaptıkları, çalıştıkları ilmi müesseselerce tasdik edilenler 36 yaşına kadar,

Tedavi altında tutulması zorunlu olan hastalığı yoklama heyeti doktorları tarafından tespit edilen bireylerin tedavi süreçleri sonuna kadar askerliklerini tecil hakları bulunmaktadır.

Askerliğin tecil edilebilmesi için yukarıda bulunan şartlara uygun kişiler, gerekli bazı evrakları toplayıp bir dilekçe ile Askerlik Şubesine bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu evraklar ve dilekçe ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Askerlik Tecil İşlemi İçin Gerekli Belgeler

Mezuniyet belgesi veya diplomanın aslı ile 4 adet fotokopisi,

T.C. Kimlik Belgesi ve 4 adet fotokopisi,

6 adet vesikalık fotoğraf,

Dilekçe.

Gerekli olan bu belgeler hazırlandıktan sonra, askerlik şubesine bizzat başvuru yapılır ve burada tarafınıza verilen iki adet form doldurularak askerlik şubesine teslim edilir. Başvuru sırasında askerlik şubesine iletilmesi gereken dilekçenin örneği aşağıda bulunmaktadır.