dilekcebul.com | Türkçe Dilekçe Arşivi Test Yayınında!

MENÜ

Doğum Yardımı Almak İçin Örnek Dilekçe

23210 Kez Görüntülendi

Doğum Yardımı Almak İçin Örnek Dilekçe

Doğum yardımı özellikle çalışan anneleri yakından ilgilendiren Torba Yasa kapsamında onaylanmış ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bir uygulamadır. Devlet çocuk yapmayı teşvik etmek amacıyla, uzun yıllardır sürdürülen çalışmaları sonuçlandırmış ve Doğum Yardımı uygulamasını 15 Mayıs 2015 tarihi itibari ile başlatmıştır. Bu uygulama ile bu tarihten itibaren, belirli şartlar dâhilinde anne olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu yardımı alabilecektir.

Doğum Yardımını Kimler Alabilir?

Doğum yardımını aşağıda bulunan yararlanma şartları dâhilinde, aileye değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan anneye yapılacaktır.

Doğum Yardımından Yararlanma Şartları Nelerdir?

Doğum Yardımından yararlanılabilmesi için annenin ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve annenin sağ olması, doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması ve bebeğin canlı doğması şartları aranmaktadır. Bebeğin ölü doğması veya annenin vefatı bu yardımın alınmasına engel olmaktadır.

Doğum yardımı konusunda mesleki anlamda bir sınırlama bulunmamaktadır. Memur anneler de dâhil olmak üzere tüm anneler bu yardımdan faydalanabilmektedir.

Doğum yardımından yararlanabilmek için mutlaka başvuru şartı gerekmektedir. Bir başka değişle başvuru yapmayan anneler bu yardımı alamazlar.

Doğum Yardımı Başvuruları Nereye Yapılacaktır?

Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacaktır.

Başvurular bizzat yapılabilineceği gibi iadeli ve taahhütlü posta ya da kargo vasıtası ile de yapılabilecektir.

2019 Yılı Doğum Yardımı Tutarları Ne Kadar?

Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilmektedir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da hesaba katılır.

2019 Yılı için doğum yardımı tutarları:

İlk çocuk için 300.00 TL

İkinci çocuk için 400.00 TL

Üçüncü ve daha sonraki çocuklar için 600.00 TL

olacaktır.

Doğum Yardımı Borca Karşılık Haczedilebilir Mi?

Doğum yardımı hiçbir vergi kesintisine tabi olmadığı gibi haczedilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle doğum yardımı alacak kişinin borcu olması halinde doğum yardımına haciz konulması söz konusu olamayacaktır.

İlgili Yönetmeliğe Nasıl Ulaşabilirim?

Doğum Yardımı Yönetmeliği ile ilgili düzenleme 03.06.2011 tarih ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4.maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yapılmıştır.

Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Ne Yapabilirim?

Doğum yardımı konusunda daha detaylı bilgi almak için ücretsiz olarak Alo 144 Sosyal Yardım Hattından ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz.

Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin Doldurulması?

Başvuru sahibinin adı-soyadı: Dilekçenin bu bölümünde doğum yardımı için başvuru yapan kişinin (anne/baba/kanuni temsilci) adı ve soyadı yazılır.

Başvuru sahibinin T.C. kimlik numarası: Dilekçenin bu bölümünde doğum yardımı için başvuru yapan kişinin (anne, baba, kanuni temsilci) T.C. kimlik numarası yazılır.

Doğum yapan kişinin adı-soyadı: Dilekçenin bu bölümünde doğum yapan kişinin adı soyadı yazılır.

Doğum yapan kişinin T.C. kimlik numarası: Dilekçenin bu bölümünde doğum yapan kişinin T.C. kimlik numarası yazılır. Doğum yapan kişinin yabancı uyruklu olması halinde bu bölüme “yabancı uyruklu” yazılır.

Yeni doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları: Dilekçenin bu bölümünde 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında doğan çocuğun/çocukların T.C. kimlik numarası/numaraları yazılır.

Yeni doğan çocuğun/çocukların babasının T.C. kimlik numarası: Dilekçenin bu bölümünde 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında doğan çocuğun/çocukların babasının T.C. kimlik numarası/numaraları yazılır.

Adına başvuru yapılanın varsa diğer çocuklarının T.C. kimlik numaraları: Dilekçenin bu bölümünde annenin varsa diğer çocuğu/çocuklarının T.C. kimlik numaraları alınır.

Doğum yapan kişi kamu işçisi mi?: Dilekçenin bu bölümünde, annenin kamu işçisi olup olmadığı bilgisi eklenir. Anne vefat etmiş ya da yabancı uyruklu olsa dahi, annenin kamu işçisi olup olmadığı yazılır.

Çocuğun babası kamu işçisi mi?: Dilekçenin bu bölümünde, evlilik bağı aranmaksızın doğum yardımı için başvuru yapılan çocuğun babasının kamu işçisi olup olmadığının bilgisi eklenir. Baba vefat etmiş ya da yabancı uyruklu olsa dahi, babanın kamu işçisi olup olmadığı yazılır.

Kamu işçisi olan anne ya da babanın yeni doğum için aldığı/alacağı doğum yardımı tutarı: 8 inci veya 9 uncu sorudan birine “Evet” cevabı verilmesi halinde, bu soruya cevap verilecektir. Bu doğrultuda, kamu işçisi olan anne ya da babanın ya da her ikisinin de sözleşmeleri gereği kurumlarından aldıkları ya da alacakları doğum yardımı tutarı yazılacak olup, çalıştıkları kurum tarafından ilgili kısmın mühürletilerek onaylatılması gerekmektedir.