dilekcebul.com | Türkçe Dilekçe Arşivi Test Yayınında!

MENÜ

Emekli Maaşına Yapılan Haczin Kaldırılması İçin Örnek Dilekçe

45021 Kez Görüntülendi

Emekli Maaşına Yapılan Haczin Kaldırılması İçin Örnek Dilekçe

Son dönemlerde ekonomik nedenlerden dolayı maaşların hacz edilmesi işlemi ülkemizde sıklıkla gerçekleşmektedir. Çalışanlara herhangi bir nedenden dolayı, şahsi olarak açılan davalar neticesinde, dava sonucuna göre, maaşlarının belirli kısımlarına haciz konulabilmektedir. Bu durumdaki kişinin özel sektör ya da devlette çalışıyor olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Ancak kişinin düzenli bir işinin olup olmaması bu durumda önemli bir kıstasdır.

Bunun yanında emekliler içinde aynı durumlar, yani hacz olayı söz konusu olabilmektedir. Ancak bu durumda önemli bir kaç nokta bulunmaktadır. Emeklilik durumundaki kişinin başka geliri olmamasından ötürü yaşamın sürdülemeyecek olması bu durumda önemli bir kıstastır. Bir diğer önemli nokta ise memur ya da işçi emeklisi olunmasıdır. Memur emeklileri mevzuatında maaşların haczedilemeyeceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı memur emeklilerinin maaşlarına haciz konabilmektedir. Ancak işçi SSK ya da Bağkur emeklilerinin maaşlarına iki konu dışında hacz olayı mümkün olamamaktadır. Bu durumlar ise Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları veya nafaka borçlarına yönelik olmaktadır. Bu iki durum dışında, emekli istemedikçe, maaşına hacz konamamaktadır.

Eğer sizde SSK ya da Bağkur emeklisiyseniz ve borcunuz Sosyal Güvenlik Kurumu ya da nafaka borçlarını kapsamıyorsa, ya da rızanız dışında emekli maaşınız hacz dolayısı ile kesintiye uğramaktaysa aşağıdaki dilekçeyi kullanarak icra dairelerine ulaşabilir ve haczin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.