dilekcebul.com | Türkçe Dilekçe Arşivi Test Yayınında!

MENÜ

Hesap İşletim Ücreti İadesi İçin Örnek Dilekçe

9030 Kez Görüntülendi

Hesap İşletim Ücreti İadesi İçin Örnek Dilekçe

Bankalar ticari faaliyetlerine uygun olarak vadeli veya vadesiz hesap açan müşterilerinden kağıt, fotokopi, işlem gibi bazı masrafları bahane ederek tüketicilerden yılın belirli dönemlerinde bazı ücretler almaktadır. Bazı bankalar her ay, bazı bankalar ise 3 aylık veya 6 aylık periyotlarla bu ücretleri hesap açan kişilerin hesabına mahsup etmektedir. Farklı bankaların farklı isimler verdikleri bu ücretler halk arasında hesap işletim ücreti olarak bilinmektedir.

Bu ücretlerin alınması 3 Ekim 2017’de yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile kanunlaşarak zorunlu hale getirilmiştir. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) 2014 yılında yürürlüğe giren bu yönetmeliğin 10 ve 13. Maddelerinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aleyhine Danıştay nezdinde bir dava aşmıştır.

Danıştay 15.Dairesinin yapmış olduğu inceleme neticesinde Hesap İşletim Ücreti alınmasına yönelik hüküm oybirliği ile kaldırılırken nakit avans çekim ücreti, tahsis ücreti ve kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelere ilişkin hükümlerin ise uygun olduğunu kanaatine varmıştır.

Danıştay 15.Dairesi kararında şu ifadelere yer vermiştir: “Günümüzün modern toplum yaşamında ve ekonomik hayatta önemli bir yere sahip olan bankalar ve finans kuruluşlarının, ekonomik büyümeyi finanse ettikleri ve sürdürülebilir sağlıklı ekonomilerin temeli oluşturdukları yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle kamusal gözetim ve denetim altında bulunan bankalar ve finans kuruluşlarının, tüketici kredilerinden kaynaklanan birtakım masraflarını, sadece faiz kalemi içerisinde yansıtmasının beklenemeyeceği, yönetmelikte belirlenen sınırlar içerisinde makul, haklı ve belgeli olmak koşullarını sağlamak şartıyla birtakım masraf ve ücretleri tüketicilerden talep edebilecekleri mevzuatça uygun görülmektedir.”

Bu karar ile birlikte bankaların almış olduğu hesap işlem ücretlerinin uygun olmadığı karara bağlanmış ve tüketicilerden haksız yere alınan bu ücretlerin iadesi için hak oluşmuştur.

Geçmişe Yönelik Hesap İşletim Ücreti Nasıl Alınır?

Danıştay 15.Dairesi tarafından verilen karar ile uygulama sonucunda haksız bir kayba uğrayan tüketicinin,

Geriye dönük olmak üzere 10 yıllık süre içerisinde kendisinden kesilen ücreti hesaplatarak, buna ilişkin dekontları bankalardan talep etmesi gerekmektedir,

Aşağıda örnek olarak sunulan Hesap İşletim Ücreti İadesi Dilekçesini doldurarak, ekine Danıştay kararı ve bankadan alınmış olan hesap dekontları iliştirilmelidir. (Hesap İşletim Ücretinin İptaline Yönelik Danıştay Kararına Buradan Ulaşabilirsiniz…)

Hazırlanan bu belgeler noter aracılığı ile veya posta yolu ile iadeli taahhütlü posta ile veya bizzat bankaya iletilmelidir.

Bu belgeleri hazırlayarak bankalara sunmanız akabinde banka tarafınıza herhangi bir ödeme yapmıyorsa hazırlamış olduğunuz bu belgeler ile ilçe kaymakamlarında bulunan Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaparak teslim ediniz. (Tüketici Hakem Heyeti Hesap İşletim Ücreti İadesi İçin Örnek Dilekçeye Buradan Ulaşabilirsiniz…)