dilekcebul.com | Türkçe Dilekçe Arşivi Test Yayınında!

MENÜ

Hesap İşletim Ücretinin İptaline Yönelik Danıştay Kararı

3461 Kez Görüntülendi

Hesap İşletim Ücretinin İptaline Yönelik Danıştay Kararı

Bankalar ticari faaliyetlerine uygun olarak vadeli veya vadesiz hesap açan müşterilerinden kağıt, fotokopi, işlem gibi bazı masrafları bahane ederek tüketicilerden yılın belirli dönemlerinde bazı ücretler almaktadır.

Bu ücretlerin alınması 3 Ekim 2017’de yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile kanunlaşarak zorunlu hale getirilmiştir. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) 2014 yılında yürürlüğe giren bu yönetmeliğin 10 ve 13. Maddelerinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aleyhine Danıştay nezdinde bir dava aşmıştır.

Danıştay 15.Dairesinin yapmış olduğu inceleme neticesinde Hesap İşletim Ücreti alınmasına yönelik hüküm oybirliği ile kaldırılırken nakit avans çekim ücreti, tahsis ücreti ve kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelere ilişkin hükümlerin ise uygun olduğunu kanaatine varmıştır.

Danıştay 15.Dairesinin hesap işletim ücreti ile ilgili almış olduğu karar metni aşağıda sunulmaktadır.