dilekcebul.com | Türkçe Dilekçe Arşivi Test Yayınında!

MENÜ

Kira Sözleşmesi Örneği

5527 Kez Görüntülendi

Kira Sözleşmesi Örneği

Kira Sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu 299.Maddesinde belirlendiği üzere, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanmasını kiraya bırakmaya, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmedir.

Kira sözleşmeleri, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.

Kira sözleşmeleri yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara aşağıda kısaca değinilmektedir.

Kiraya verenin malın sahibi olup olmadığını belirlenmelidir.

Kira sözleşmesinde yer alan yer bilgisinin kiralanan yerin gerçekten de size gösterilen yer olduğundan emin olunmalıdır.

Kiralanan yerin dükkan olması durumunda bu iş yerinin ruhsata uygun olup olmadığının bağlı olunan belediyeden araştırılmalıdır.

Kiralanan yer birden fazla kişiye ait ise kira sözleşmesinde pay sahiplerinin tamamının imzası bulunmalıdır.

Eşyalı olarak kiralama yapılacak ise eşya listesi kira sözleşmesine eklenmelidir.

Sözleşme süresi veya yenilenme dönemleri sözleşmede muhakkak belirtilmelidir.

Kira bedeli mutlaka kira sözleşmesinde belirtilmelidir.

Kiralanan yere ait yapılan hangi tür harcamaların kiradan düşülebileceğine dair maddeler mutlaka bulunmalıdır.

Kira ödemelerinin nasıl yapılacağına dair bir madde kira sözleşmesine eklenmelidir.

Kiracının, mal sahibine ödemiş olduğu deposito miktarı kira sözleşmesine mutlaka yazılmalıdır.

Kiracı kefili var ise sözleşmede bilgileri yer almalıdır.

Benzer Konular

Benzer dilekçe bulunamadı.